LogiSafe påkörningsskydd monteras i produktions- och lagermiljöer för att skydda inredning och personal från trafik med tunga fordon. Påkörningsskyddet erbjuds i två grundversioner men kan genom ett flexibelt modulsystem med genomtänkta standardkomponenter anpassas efter lokalens utformning och inredning. Systemet är lätt att montera och demontera och kan utan problem återanvändas.