Skip to content

Flexibla Väggsystem Cassette 900

Internmiljön och människan i fokus
Cassette 900 är en flexibel lösning för applikationer som:

 • Verkstadskontor
 • Svetsbås
 • Maskininbyggnad
 • Konferens- & pausrum
 • Lunch-, ren & datarum
 • Skärmväggar

Systemet skapar förutsättningar för skräddarsydda utrymmen i en eller två våningar till en totalekonomi långt bättre än konventionellt byggda väggar.

Skräddarsydd arbetsmiljö

Som marknadsledande aktör under decennier har vi byggt upp unika erfarenheter – samlade i en kunskapsbank systematiserad utifrån de sex vanligaste urvalskriterierna:

 • Ljuddämpning
 • Dammtäthet
 • Brandsäkerhet
 • Skydd mot EMP (elektromagnetiska pulser)
 • Stöttålighet
 • Flexibilitet
Bygg ut och vinn både tid och pengar

Produktionslokaler har ofta begränsade golvytor. Problemet sammanfaller inte sällan med behov av ökat utrymme. Att bygga ut är som regel kostsamt. Att bygga uppåt kan däremot vara ett såväl praktiskt som ekonomiskt alternativ.

Utrymmen att arbeta och trivas i

Volvo Trucks är en av världens ledande leverantörer av tunga lastbilar. Vid Umeå Verken har Cassette 900-väggen blivit en naturlig partner i uppbyggandet av den interna miljön. Bilden visar en 10 m hög, avdelande vägg, där varannat element är perforerat för att absorbera störande buller från produktionen.

Testad och beprövad

Flera tunga argument talar för väggystemet:

CASSETTE 900 BRINNER INTE
Cassette 900 bygger i huvudsak på icke brännbara material som stål, gips och mineralull.

LJUD
Beträffande bullernivån i industrikontor bör målsättningen vara att reducera utanförvarande buller till en ljudnivå som möjliggör telefonsamtal i normalt tonläge och vanliga samtal utan ansträngning.

Fem faktorer som påverkar ljudnivån:

 • Skiljekonstruktionens utförande
 • Ljudabsorbation inne i kontoret
 • Bullrets frekvensspektra
 • Antal bullerbelastade ytor
 • Stomljud (vibrationer i golv mm).

MYCKET HÖG BÄRIGHET
Bärigheten i väggsektionen är beroende av fogens konstruktion.

FLYTTBARA FÄRDIGA RUM
Cassette 900 är en smart lösning vid behov av extra, avskilda rum inomhus. Kompletta enheter byggda med Cassette 900, ställs in precis där du vill ha dem. Snabbt, enkelt och billigt, utan byggkostnader.

Färdiga rum för kontor, pausrum, förråd, i en eller två våningar. Erbjuds i samma färgsättning som Cassette 900. 

Modulerbaserad Teknik

CASSETTE 900 bygger på ett antal enkla grundmoduler. Konstruktionen och byggnadssättet gör dock möjligheterna till variation vad gäller storlek och form närmast obegränsade

Genom enkel montering/demontering elimineras risken att bygga sig fast vid permanenta lösningar som inte går att ändra över tid 

Modulerna sammanfogas snabbt och smidigt till trivsamma utrymmen med en väl avvägd balans sett till ljus, värme, kyla och luftfuktighet.

Fogens konstruktion ger extremt god bärighet och väggarna klarar stora topplaster. Sektionerna är i huvudsak tillverkade av icke brännbara material som stål, gips och mineralull. Brandsäkerheten är därigenom mycket god.

Väggarna ger likaså ett bra skydd mot EMP och stänger ute oönskade elektromagnetiska pulser. Detsamma gäller damm där konstruktionen genom mycket täta fogar sluter tätt.

I miljöer med skadliga bullernivåer ger systemet ett effektivt skydd kring ljudkänsliga utrymmen som kontor, konferens- och pausrum. 

Fönster i härdat glas

Säkra fönster i härdat glas.

Flexibel användning

Väggsystemet är flexibelt och anpassas efter användningsområde.

Låsbara dörrar

Låsbara dörrar

Färganpassade paneler

Väggar kan färganpassas för att smälta in i miljön.

God ljudabsorption

Väggsystemet teknik ger en låg ljudnivå.

Exempellösningar

Väggsystemen formas efter egna behov. Exemplen på tillämpningar är närmast obegränsade. Vanliga användningsområden är kontor, utbildnings- / konferensrum, pausrum, lunchrum, renrum och datarum.

Montering

Monteringen av CASSETTE 900 är snabb och ställer inga höga krav på specialkunskaper och utrustning. Uppbyggnad och ombyggnad sker rent och med ett minimum av störningar i lokalen. Inga spån eller byggmaterial som ligger och skräpar. Inget färgstänk eller kladd med tapeter. Den smidiga monteringen bidrar till god totalekonomi.

Tak

Taket erbjuds i olika utföranden allt efter krav på belastning, ljudisolering och brandskydd.

Fönster

Fönster går att få i olika höjdmått. Rutor av härdat glas. Fönsterkarm i eloxerad aluminium.

 
 
Fog

Väggelementen fixeras till varandra med låshakar varvid labyrintfogar skapas som ger goda ljudvärden och dammtäthet. I fogen kan elledningar dras. Väggen kan även förses med brandfog. Precis som väggelementen kan fogen utformas för olika ändamål. Med förstärkningsstolpe, brandskyddande gips eller ljudisolerande mineralull.

Förstärkningsstolpe

Dold förstärkningsstolpe för tvåvåningsinstallationer och höga väggar.

Ombyggnation

Med CASSETTE 900 kan du växa i dag och i morgon. Bygg på med nya väggsektioner eller flera våningar. Väggar som monteras ned kan enkelt monteras upp på nytt. CASSETTE 900 är en lönsam investering på både kort och lång sikt. 

Dokumentation

Broschyrer
Väggsystem Cassette 900

Broschyrer
Väggsystem Cassette 900 (sida för sida)

Faktablad
Väggsystem Cassette 900