Skip to content

Flyttbara Kontor

Flyttbara kontor är en utmärkt lösning i anläggningar med behov av extra, avskilda rum inomhus. Kontoren byggs i en eller två våningar, är lättflyttade med truck och vid krav på större utrymmen kan modulerna sammankopplas i kort- eller långsida. 

Konstruktionen ger extremt god bärighet och väggarna klarar stora topplaster. Sektionerna är i huvudsak tillverkade av icke brännbara material som stål, gips och mineralull vilket ger mycket god brandsäkerhet.

Väggarna ger likaså ett bra skydd mot oönskade elektromagnetiska pulser och damm där konstruktionen, genom täta fogar, sluter mycket tätt. I miljöer med skadliga bullernivåer ges ett effektivt skydd kring ljudkänsliga utrymmen som kontor, konferens- och pausrum. 

Kontoren erbjuds i två storlekar; 6.6 m2 eller 8.8 m2 med färdigdragen elektricitet, i gråvit färg med antracitfärgade detaljer som standard med möjlighet till valfri RAL-färg för Dina behov

Teknik

  • Kontoren levereras kompletta med dörr och fönster (härdat glas), golvbeläggning samt elinstallationer. Armaturer ingår ej. Golvkonstruktionen är försedd med gaffelkanaler för enkel flyttning och transport.
  • Modulerna kan även levereras omonterade. Kontoren erbjuds i två storlekar; 6.6 m² eller 8.8 m² i valfri RAL-färg för att möta dina behov.

Härdat glas

Säkra fönster i härdat glas.

Färganpassade skarvlister

Lister kan färganpassas för att matcha övrig design.

Upphängningsmöjligheter

Skenor för upphängning av kraftiga konsoller.

Färganpassade väggar

Väggar kan färganpassas för att smälta in i miljön.

Färdigdragen el

Kontoren levereras med färdigdragen el för snabb installation.

Dokumentation

Faktablad
Flyttbara kontor