Skip to content

Våra produkter bygger på praktiska kundbehov som vi löser och optimerar med genomtänkt design och kvalitet

Vi erbjuder ett genomtänkt program av kundanpassade kvalitetskomponenter för tillverkningsindustrin. Utbudet av produkter omfattar allt från verktygs- och förvaringsskåp till lösningar för kontor, trappor, entresol / mezzaniner och väggsystem. Vi är också erkända som en ledande aktör inom lego plåtbearbetning, med hög kompetens inom områden som laserskärning, stansning, robotsvetsning, rullprofilering och pulverlackering

FÖRETAG

Vi tillverkar med anor från 1940 ett brett och genomtänkt sortiment av industrikomponenter i vår fabrik i Säffle

Utgångspunkten är ofta ett praktiskt behov från verkstadsgolvet som vi löser med en stabil, genomtänkt design och med en kvalitet som är byggd för att hålla. Grundmaterialet är ofta plåt som vi bearbetar med moderna maskiner till en optimal produkt. Vi har kompletta resurser för hela produktionskedjan, från skärning, stansning och bockning, till målning och slutmontering.

En av våra filosofiska hörnstenar är att anpassa storlek, design och material från ett antal standardbaskomponenter, för att passa användarens krav. Våra säljare och designers är goda lyssnare och förstår snabbt vad kunden efterfrågar. Allt från förvaringsskåp till kompletta vägg- och kontorsmoduler finns med stor variation.

KVALITET

Kvalitet är ett självklart nyckelord för hela vår verksamhet

Vår kvalitetspolicy säger att kvalitet ska prägla all vår verksamhet. ”Genom att ständigt utveckla och förbättra produkterna och anpassa dem till våra kunders behov ska Lagerkomponenter behålla och stärka våra kunders förtroende. Kvalitet är företagets viktigaste konkurrensverktyg, vilket innebär att varje medarbetare ska utföra sitt jobb, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera produkter i rätt tid. Det är våra kunders behov och förväntningar som avgör vad som menas med kvalitet, inte vår egen åsikt.”

HISTORIA

Vår verksamhet har sitt ursprung i Seffle Metallwerk

Lagerkomponenter grundades redan på 1940-talet. Under dessa år har vi gått igenom flera förändringar. Företaget ägdes länge av Electrolux/Constructor, under den tiden tillverkade vi pallställ och lagerinredning.

2001 förvärvades verksamheten av Robust AB, som då var i behov av att tillverka komponenter för sina egna produkter; främst ståldörrar. Samarbetet mellan ståldörrsfabriken och de andra företagen i Robust Group har utvecklats under åren, vid sidan av tillverkning och marknadsföring av våra egna industriprodukter.

2013 omorganiseras Robust Group och moderbolaget tar det nya namnet Garden Growth Industries.

Som en konsekvens av den nya organisationen döper vi om vårt företag till Lagerkomponenter AB.

1940

Seffle Metallwerk (SMV) grundas

1951
SMV Köps av Electrolux/Constructor
1996

Aaker-Koncernen förvärvar Constructor-delen från Electrolux

2001
Företaget övertas av Kjell-Roger Holmström och blir en del av Robust-koncernen
2008
Koncernen förvärvas av Garden Growth Capital
2013

Vi bytte namn till Lagerkomponenter AB