Skip to content

OM OSS

Våra produkter bygger ofta på ett praktiskt behov som vi löser med stabila, genomtänkta design.

Lagerkomponenter erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter för tillverkningsindustrin. Utbudet av produkter omfattar allt från verktygs- och förvaringsskåp till kundanpassade lösningar för kontor, trappor, mezzaniner och väggsystem. Vi är också erkända som en ledande aktör inom plåtbearbetning, med hög kompetens inom områden som laserskärning, stansning, robotsvetsning, rullprofilering och målning.

FÖRETAG

We manufacture a wide and well thought-out range of industrial components in our factory in Säffle.

Utgångspunkten är ofta ett praktiskt behov från verkstadsgolvet som vi löser med en stabil, genomtänkt design och med en kvalitet som är byggd för att hålla. Grundmaterialet är ofta plåt som vi bearbetar med moderna maskiner till en komplett produkt. Vi har kompletta resurser för hela produktionskedjan, från skärning, stansning och bockning, till målning och slutmontering.
En av våra filosofiska hörnstenar är att anpassa storlek, design och material från ett antal standardbaskomponenter, för att passa användarens krav. Våra säljare och designers är goda lyssnare och förstår snabbt vad kunden efterfrågar. Allt från förvaringsskåp till kompletta vägg- och kontorsmoduler finns med stor variation.

ORGANISATION

Lagerkomponenter är en del av Applied Warehouses Group

Vår produktionsanläggning och vårt huvudkontor ligger i Säffle, cirka 60 km sydväst om Karlstad, Sverige. Det är härifrån hela produktionskedjan, från utveckling och produktion, till leverans kan hittas. Under de senaste åren har företaget gjort betydande investeringar för att förbättra produktionseffektiviteten och säkra leveransprecisionen.
aw-organisation-chart

KVALITET

Kvalitet är ett självklart nyckelord för hela vår verksamhet.

Vår kvalitetspolicy säger att kvalitet ska prägla all vår verksamhet. ”Genom att ständigt utveckla och förbättra produkterna och anpassa dem till våra kunders behov ska LAGERKOMPONENTER behålla och stärka våra kunders förtroende. Kvalitet är företagets viktigaste konkurrensverktyg, vilket innebär att varje medarbetare ska utföra sitt jobb, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera produkter i rätt tid. Det är våra kunders behov och förväntningar som avgör vad som menas med kvalitet, inte vår egen åsikt.”

HISTORIA

Vår verksamhet har sitt ursprung i Seffle Metallwerk

Lagerkomponenter grundades redan på 1940-talet. Under dessa år har vi gått igenom flera förändringar. Företaget ägdes länge av Electrolux/Constructors, under den tiden tillverkade vi pallställ och lagerinredning.

2001 förvärvades verksamheten av ROBUST AB, som då var i behov av att tillverka resurser för sina egna produkter; främst ståldörrar. Samarbetet mellan ståldörrsfabriken och de andra företagen i Robust Group har utvecklats under åren, vid sidan av tillverkning och marknadsföring av våra egna industriprodukter.

2013 omorganiseras Robust Group och moderbolaget tar det nya namnet Garden Growth Industries.

Som en konsekvens av den nya organisationen döper vi om vårt företag till LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB.

1940
Seffle Metallverk(SMV) grundas
1951
SMV Köps av Electrolux/Constructor
1996
Aaker-Konceren förvärvar Constructor-delen frän Electrolux
2001
Företaget övertas av Kjell-Roger Holmström och blir en del av Robust-koncernen
2008
Koncernen förvärvas av Garden Growth Capital
2013
Vi bytte namn till Lagerkomponenter AB
2020
Applied Warehouses förvarvar företaget. Det nya namnet bilr Lagerkomponenter AB.